De vraag van K3 Delta aan Sumedia

With an open mind

Het herstellen, verbeteren of aanpassen van de leefomgeving is een complex proces. Hierbij komen vele belangen samen om in samenwerking met alle betrokkenen tot duurzame ontwikkelingen te komen. Onze nieuwe website moet richting die betrokkenen,
met name regionale en gemeentelijke bestuurders, vertrouwen uitstralen en draagvlak creëren.

Realisatie

Bij gebiedsontwikkeling houdt K3Delta de gebiedskenmerken en het karakter van het landschap steeds nauwlettend in de gaten.
Doel is tenslotte om het ideale evenwicht te vinden tussen ecologische en economisch-sociale belangen. K3Delta herstelt of verbetert bestaande situaties dan ook richting de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen.

Dankzij de verregaande kennis en ervaring van K3Delta zijn na zand- of grindwinning overal in Nederland de mooiste recreatie- en natuurontwikkelingen ontstaan. Dat kun je natuurlijk prima met woorden uitleggen, maar echt duidelijk wordt het pas door die ontwikkelingen optimaal te visualiseren. Vandaar dat Sumedia in dit geval koos voor een site die aanmerkelijk meer beeld dan tekst bevat. Zo telt de hompage al een schitterende bedrijfsfilm en een door Sumedia in eigen huis vervaardigde whiteboard animation die de werkwijze en filosofie van K3Delta op een heldere manier uitlegt.

Ook bij het projectoverzicht kreeg fotografie een grotere rol toebedeeld dan het tekstuele aspect. Via het beeld wordt de bezoeker van de website op optimale wijze duidelijk gemaakt dat het winnen van grondstoffen kan leiden tot prachtige kansen op het gebied van natuurontwikkeling, rivierverruiming en recreatie.

Resultaat

Ingrijpen in het landschap moet altijd met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Het raakt immers de algemene leefomgeving en die
van toekomstige generaties. Vandaar dat bij dit soort projecten rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
K3Delta beschikt over de kennis, de creativiteit, de slagvaardigheid en de flexibiliteit om goede oplossingen, in nauwe samenwerking
met alle betrokkenen, te ontwikkelen en uit te voeren. En dat is precies wat de website op alle fronten uitstraalt.

Deliverables

 • Branding
 • CSM systeem
 • Consultancy
 • Design
 • Development
 • Google
 • Optimalisatie
 • Mobile
 • Storytelling
 • Tooling
 • Video
 • realisatie en integratie
 • Gallery item
 • Gallery item
Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Neem dan contact op met Arthur onze Project King!

Arthur-hdr-white

Projects

Made with passion